çalınmaq

çalınmaq
məch.
1. Musiqi alətində ifa edilmək. Bu sırada yandakı görünməz məzarlıqda həzin və xəfif bir ahəng ilə çoban düdüyü çalınmağa başlar. H. C.. Sanki birdən çalınırdı; Qumrov, kaman, nayla ney. Ə. C..
2. Vurulmaq, eşidilmək. . . Qapının zəngi çalındı, Şirmayı . . tez qapını açdı. M. Hüs..
3. Döyülmək, taqqıldadılmaq. Dün qapım çalınarkən anladım, odur, haman; Çıxdım, ansızın öpdüm onun yüngül əllərin. M. Müş.. Bu halda evin qapısı çalındı. H. N..
4. Vurulmaq, qaxılmaq (mıx). // Mıxla bir yerə bənd edilmək, vurulmaq. Yan küçədə sınıq-sökük darvazaya çəkməşəkilli iri bir lövhə çalınmışdı. Ç..
5. Biçilmək. Otlaqların otu çalınmışdır. Biçənək çalındı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çalınma — «Çalınmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vurulmaq — 1. məch. 1. Zərbə endirilmək. Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək. 2. Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq. Paya vurulmaq. Taxtaya iki mıx vurulmuşdur. 3. Güllə ilə vurulub öldürülmək. Ovda ikicə quş vuruldu. – Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsən vuruldu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barkarula — <ital.> Venetsiya qayıqçılarının mahnısı. // Çalınmaq, ya oxunmaq üçün bu mahnı üslubunda yazılmış musiqi əsəri. Çaykovskinin barkarolası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • caz — is. <ing.> 1. Əsas hissəsi nəfəsli və zərbli alətlərdən ibarət olan orkestr. Meri səhnədədir, Meri oxuyur; Qulaqlar tutulur cazın səsindən. N. Xəzri. Caz orkestri durmadan çalır, rəqqasələr . . oynayırlar. S. Vəliyev. 2. Belə orkestrdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəclənmək — məch. məh. 1. Dəstə ilə yığılmaq, səliqə ilə toplanmaq. 2. Sıra ilə daş və ya mıx çalınmaq. . . Təzə dəclənmiş vəlin iti dişləri açılan yerləri cızıq cızıq edirdi. S. R.. 3. Dəclə 1 ci mənada nişanlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • instrumental — sif. <lat.> Müxtəlif musiqi alətlərində ifa olunan musiqi alətlərin də çalınmaq üçün yazılmış. İnstrumental musiqi. – Sonata müəyyən ideya və məzmun əsasında bəstələnən mürəkkəb instrumental musiqi əsəridir. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • instrumentovka — <rus.> mus. 1. Bir musiqi əsərinin orkestr və ya instrumental ansambl tərəfindən çalınmaq üçün uyğunlaşdırılması. İnstrumentovkada orkestrovka – orkestr üçün yazılan əsərdə səslərin ayrıayrı musiqi alətləri arasında bölüşdürülərək tərtib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mıxçalanmaq — məch. Mıxça vurulmaq, mıxça çalınmaq; mıxlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaxılmaq — f. 1. məch. Vurulmaq, çırpılmaq, yerə çaxılmaq. 2. Çalınmaq, vurulmaq, sancılmaq, girdirilmək. Yerə on paya qaxılmışdır. 3. məc. Bir yerdə oturub qalmaq. Bir yerdə qaxıl, tərpənmə. – <Kərəməli:> Mən . . yükün üstünə qaxılmışam. Dartıb salan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəkəmə — is. 1. Keçmişdə: Azərbaycanda köçəri heyvandarlara verilən ad. Tarverdi başıbağlı, koxa və Məşədi Qurban və Nəcəf, Namaz və başqa tərəkəmələr oturublar. M. F. A.. Məlumdur ki, bir az hava qızdı, tərəkəmə əhli aranda dayana bilməz, gərəkdir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”